Wet en Regelgeving

Wet en Regelgeving

Beroepscode

Als psychotherapeut ben ik gebonden aan een beroepscode. Ik voldoe aan de eisen die de overheid stelt aan opleiding en beroepsuitoefening en ik sta geregistreerd in het BIG-register van de overheid voor psychotherapeuten.

Informatie over de beroepscode kun je vinden op de website van de LVVP .

Registraties

BIG- Registratie: Psychotherapeut: 09923900016
AGB-code Praktijk: 94065953
AGB-code Zorgverlener: 94104627
Inschrijving KVK: 81160070

Lidmaatschappen/registraties

LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten), lidmaatschapnummer: 5387
VEN (Vereniging EMDR Nederland), lidmaatschapnummer: 34037 
NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie), lidmaatschapnummer: 4384323

MBT-basistherapeut

Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van “geneeskundige GGZ” verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.
Een papieren versie is ter inzage beschikbaar op de praktijk. 

Privacybeleid

Voor het privacy statement klik.