Tarieven en Vergoedingen

Tarieven en Vergoedingen

Verzekerde zorg
Psychologische hulpverlening/psychotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Om voor een vergoeding van psychologische zorg in aanmerking te komen, hebt u altijd een verwijzing van de huisarts nodig. De huisarts kan u verwijzen naar de Generalistische Basis GGZ of naar de Gespecialiseerde GGZ (SGGZ).

Per juli 2023 heb ik contracten afgesloten met:
-EUCARE, Aevitae
-Zilveren Kruis, de Friesland, Interpolis, FBTO, Pro Life, ZieZo, OZF
-Zorg en Zekerheid, AZVZ
-Menzis en Anderzorg
-DSW, Stad Holland 

Voor 2024 heb ik contracten afgesloten met:
-EUCARE, Aevitae
-Zilveren Kruis, de Friesland, Interpolis, FBTO, Pro Life, ZieZo, OZF
-Zorg en Zekerheid, AZVZ
-Menzis en Anderzorg
-VGZ groep (Univé, Zekur, United Consumers, IZA, IZZ).
-DSW, Stad Holland
– ASR, de Amersfoortse

Wanneer u als cliënt verzekerd bent bij een verzekeraar waarmee ik geen contract heb afgesloten dan wordt, afhankelijk van de polis, 100% of een deel vergoed. Dat betekent dat de factuur direct aan de cliënt wordt gestuurd en dat je als cliënt daarmee zelf verantwoordelijk bent voor de tijdige betaling van de nota en het indienen van de nota bij de verzekering. Het verschilt per verzekeraar en per type polis wat er vergoed wordt.
Bij een restitutiepolis (vrije zorg keuze) wordt 100% van de behandeling vergoed. Bij een natura-polis of combinatie-polis wordt zo’n 60-90% van de behandeling vergoed. Het bedrag dat niet wordt vergoed dien je zelf te betalen. Het is ook belangrijk om te weten dat niet alle restitutiepolissen ‘zuivere’ restitutiepolissen zijn, met andere woorden; ze worden zo genoemd door de verzekeringsmaatschappij, maar vergoeden niet 100%. Bij de daadwerkelijke ‘zuivere’ restitutiepolissen wordt wel 100% van het NZA-tarief vergoed.

 

Voor behandelingen worden de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gehanteerd, zonder extra toeslagen. Deze tarieven zijn terug te vinden op de website van de NZa en heb ik hieronder ook beschreven.

Er zijn standaardtarieven voor de verschillende consulten op basis van de duur van een consult. In de tarieven is de gesprekstijd en de indirecte tijd (het schrijven van een sessieverslag, huisartsenbrief of telefonisch overleg met een andere behandelaar) verwerkt. Het tarief is dus afhankelijk van de duur van een consult en het type consult. Voor een intakegesprek (diagnostiek) plan ik 60-90 minuten en voor een behandelconsult 45 of 60 minuten (dit wordt van tevoren besproken). Wijken we hiervan af dan wordt dit aangepast op de factuur.

De tarieven zijn gebaseerd op de tarieven die vanuit de NZa zijn vastgesteld, waaronder deze:

Voor een psychotherapeut binnen mijn setting (ambulant) geldt in 2023 een tarief van €199,34 voor een diagnostiek consult (intakegesprek) van 60 minuten (dit is inclusief indirecte tijd, bijvoorbeeld uitwerken van het intakeverslag, indien nodig collegiaal overleg en overige administratie).
Voor een behandeling van 45 minuten is het tarief in 2023 €147,95 en voor een behandeling van 60 minuten is het tarief € 176,30 (inclusief indirecte tijd). Bij vergoeding van deze tarieven zal de verzekeraar in alle gevallen eerst het wettelijke eigen risico van minimaal € 385 in rekening brengen.

Voor meer informatie over de vergoedingen van de verzekeraar kun je kijken op de website van de contractvrijepsycholoog.

Let op: Iedereen van 18 jaar en ouder heeft te maken met een wettelijk verplicht eigen risico. Dit bedrag is in 2021 vastgesteld op (minimaal) 385 Euro per jaar.

Wat is nodig voor vergoeding: 

– een verwijzing van de huisarts; 
– het polisnummer van uw zorgverzekering; 
– uw burgerservicenummer (BSN);
– een identiteitsbewijs (ter controle/inzage)

Niet verzekerde zorg

Wanneer u wel een hulpvraag heeft, maar er geen sprake is van een diagnose volgens de DSM V, dan bent u ook van harte welkom bij de praktijk. Het kan bijvoorbeeld gaan om onvrede met werk of zingevingsvragen. Ook coachingsgesprekken vallen hieronder. Voor niet verzekerde zorg hanteer ik een tarief van € 110 per 45 minuten. De factuur voor deze gesprekken kan niet ingediend worden bij de zorgverzekeraar.  De gesprekken worden direct aan u gefactureerd. Sommige werkgevers zijn bereid deze kosten voor hun rekening te nemen.

Meer informatie: www.zorgprestatiemodel.nl